« Azerbaycan Tarixi Testleri »


Derslik1.Wen.Ru

>>> XOS GELMISEN EZIZ DOST <<<

Salam Eziz Dostlar! Sizler ucun bu sayti yaratdiq! Saytimizda siz Onlayn Testleri Hell edeceksiniz ve belelikle oz biliyinizi artiracaqsiniz! Suallar sirf Qebul Imtahanina hazirlasan Abituriyentler ucun nezerde tutulmusdur! Suallarin ve bu Saytin Muellifi Azerbaycan « Odlar Yurdu Universitetinin » telebesi, Azerbaycan Respublikasi Tarix Olimpiadiasinin Qalibi Tevekkul Quliyevdir ... !!! Haminiza Ugurlar ... !!! :)

&#8595 T&#601v&#601kkul Quliyev &#8595


« Azerbaycan Odlar Yurdu » Universitetinin "Biznes ve Menencment Fakultesinin" II Kurs Telebesi

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_


»» Test 1 ««

1. Daha evvel olmusdur :

A) Ibtidai toxuculuq
B) "Kocme" yaylaq maldarligi
C) Suni oddan istifade
D) Toxa ekinciliyi
E) Birinci ictimai emek bolgusu
*****

2. Azerbaycanda Mezolit dovrune aid en yaxsi oyrenilmis abide :

A) Azix
B) Qobustan
C) I Kultepe
D) Serkertepe
E) Elikomektepe
*****

3. "Azixantropa" aiddir :

1. Ibtidai dini tesevvurler
2. Saxsi qablar hazirlamaq bacarigi
3. Alt paleolit dovrunde yashamasi
4. Oddan istifade etmesi
5. Ekincilik verdishleri
6. Katakomba qebirleri

A) 2 , 4 , 6
B) 1 , 3 , 5
C) 1 , 2 , 3
D) 3 , 5 , 6
E) 1 , 3 , 4
*****

4. Insanlarin heyatini maddi menbeler esasinda oyrenir :

A) Heraldika
B) Xronologiya
C) Antropologiya
D) Paleoqrafiya
E) Arxeologiya
*****

5. Erken Tunc dovrunde :

A) Dash qutu ve kurqan qebirler meydana geldi
B) Suni suvarma kanallari ve shebekeleri meydana geldi
C) Ox ve kaman ixtira olundu
D) Qebile icmasi meydana geldi
E) Ehali dagliq ve dageteyi zonalara yayildi
*****

6. Daha evvel olmushdur :

A) Skif padshahligi tenezulle ugradi
B) Ehemeni imperiyasina son qoyuldu
C) Manna Midiya dovletinin terkibine daxil edildi
D) Assuriya bir dovlet kimi suqut etdi
E) II Kir Ekbatan sheherini tutdu
*****

7. Tunc dovrune aid deyil :

A) Qebile icmasinin qonshu icmasi ile evez olunmasi
B) Ictima - emek bolgusunun bash vermesi
C) Xish ekinchiliyi
D) Metal emalinin bashlanmasi
E) Tayfa ve tayfa ittifaqlarinin yaranmasi
*****

8. Xronoloji ardicilligi mueyyen edin :

1. Ulu icmanin qebile icmasi ile evez olunmasi
2. "Azix adami" nin meydana gelmesi
3. Tayfa ittifaqlarinin yaranmasi

A) 2 , 3 , 1
B) 3 , 2 , 1
C) 1 , 2 , 3
D) 2 , 1 , 3
E) 1 , 3 , 2
*****

9. Oluler evlerin ichinde defn edilirdi :

A) Eneolit dovrunde
B) Neolit dovrunde
C) Mezolit dovrunde
D) Orta Paleolit dovrunde
E) Alt Paleolit dovrunde
*****

10. Erken Tunc dovru uchun seciyyevidir :

A) Heyvanlarin ehlileshdirilmesinin basha chatmasi
B) Maldarligin meydana gelmesi
C) Qebile icmasinin neydana gelmesi
D) Anaxaqanligin meydana gelmesi
E) Teserrufatda kishilerin rolunun artmasi
*****


11. Bəşər cəmiyyətinin ilkin inkişaf dövrü adlanır :

A) ibtidai icma quruluşu
B) quldarlıq quruluşu
C) erkən feodalizm dövrü
D) feodalizm
E) kapitalizm dovru
*****

12. Ən qədim insan tiplərinin qalıqlarına rast gəlinmişdir :

A) Qərbi Asiyada
B) Şərqi Afrikada
C) Şimali Çində
D) Avstraliyada
E) Avropada
*****

13. İbtidai icma quruluşunu öyrənməyə kömək edən elmdir :

A) Numuzmatika
B) Heraldika
C) Arxeologiya
D) Paleoqrafiya
E) Antropologiya
*****

14. İbtidai insanların Azərbaycan ərazisində məskən salmasına şərait yaratmışdı :

1. Şirin su qaynaqları
2. Bitki və heyvanat aləminin zənginliyi
3. İbtidai cımiyyətin daha çox davam etməsi
4. Çaxmaq daşlarının çoxluğu
5. Təbii mağaraların olması

A) 2.3.4
B) 3.4.5
C) 1.3.4
D) 1.2.5
E) 2.4.5
*****

15. Bəşər tarixinin ilkin inkişaf dövrü şərti olaraq bölünür :

A) Paleolit, Mezolit Neolit
B) Mis-Daş, Tunc, Dəmir
C) Mis, Daş, Tunc
D) Daş, Tunc, Dəmir
E) Demir, Tunc, Das
*****

16. Göstərilənlər aiddir:

1. İbtidai icma qurulununun ilk pilləsidir
2. Ilk insan tipinin yaranmasından 100 min il bundan əvvələ qədər davam etmişdir

A) Orta paleolit
B) Alt Paleolit
C) Mezolit
D) Üst Paleolit
E) Erken Tunc
*****

17. Daş dövrünün qədim mərhələsi adlanır :

A) Neolit
B) Mezolit
C) Paleolit
D) Eniolit
E) Tunc
*****

18. Qədim insanların əsas məşğuliyyəti idi :

A) yemtoplama və ovçuluq
B) ovçuluq və heyvandarlıq
C) yığıcılıq və əkinçilik
D) əkinçilik və maldarlıq
E) maldarliq ve heyvandarliq
*****

19. Paleolit dövründə insanların əsas məşğuliyyəti idi:

A) əkinçilik
B) maldarlıq
C) yığıcılıq
D) toxuculuq
E) senetkarliq
*****


20. Alt Paleolit davam etmişdi :

A) ovçuluğun meydana gəlməsindən başlamış ibtidai icma quruluşunun dağılmasına qədər
B) ilk insan tipinin təşəkkülündən başlamış 40 min il bundan əvvələ qədər
C) əkinçiliyin meydana gəlməsindən başlamış əmlak bərabrsizliyin yaranmasınadək
D) ilk insan tipinin yaranmasından başlamış 100 min il bundan əvvələ qədər
E) saxsi qablarin desilmesi ve oyrenilmesi dovredek
*****

21. Alt Paleolit dövrünə aiddir :

1. Qonşuluq icması
2. İbtidai insan sürüsü
3. Azıx adamı
4. Ataxaqanlıq
5. Axirət dünyasına inam
6. Oddan istifadə

A) 2.3.6
B) 1.3.5
C) 3.5.6
D) 1.4.5
E) 2.5.6
*****

22. İbtidai icma quruluşunun ilkin mərhələsi :

A) matriarxat
B) patriarxat
C) tayfa
D) qonşuluq icması
E) qebile icmasi
*****

23. İlk insan kollektivi adlanır :

A) ulu icma
B) qəbilə
C) tayfa
D) tayfa ittifaqı
E) dovlet qurumlari
*****

24. İlk insan kollektivi hansı dövrdə yarandı :

A) Orta Paleolitdə
B) Alt Paleolitdə
C) Üst Paleolitdə
D) Mezolitdə
E) Eneolitde
*****

25. Ulu icma hansı dövrdə yaranmışdır?

A) Neolit
B) Paleolit
C) Alt Paleolit
D) Eneolit
E) Orta Paleolit
*****>>>> Test 2 <<<<


1. Ulu icmanın yaranma səbəblərinə aiddir :

A) əkinçilik və maldarlıqla məşğul olmaq
B) oddan istifadə etmək zərurəti
C) əmək alətləri düzəltmək
D) qida əldə etmək və vəhşi heyvanlardan qorunmaq zərurəti
E) birge koc etmek
*****

2. Daha əvvəl olmuşdur :

A) qəbilə icmasının formalaşması
B) qonşuluq icmasının yaranması
C) qədim insanların tayfalar şəklində birləşməsi
D) əmlak bərabərsizliyinin meydana gəlməsi
E) misin keshf olunmasi
*****

3. 100 min il bundan əvvəldən başlayaraq e.ə 40-cı minilliyə qədər davam etmişdir :

A) Orta paleolit
B) Alt Paleolit
C) Mezolit
D) Üst Paleolit
E) Neolit
*****

4. Orta Paleolit adlanır :

A) Mis dövrü
B) Dəmir dövrü
C) Mutsiye dövrü
D) Tunc dövrü
E) Das dovru
******